In de cirkel van haar koninginnekroon

Als miMakker, docent en trainer ontmoet Titia Brassé veel mensen die lijden aan dementie. Tijdens de niet vanzelfsprekende, individuele contacten kunnen emoties gedeeld en gevoeld worden. Intieme momenten hebben geleid tot ontroerende, innemende gedichten en verhalen. In deze kleurrijke bundel zijn de ontmoetingen geïllustreerd met de schilderijen van zowel psychogeriatische cliënten, als cliënten met een somatische zorgvraag. Een bijzonder beeld in heldere poëtische woorden over prachtige, authentieke mensen met vaak onbregrepen gedrag.