Training & consult

Bezoek van een miMakker

Als miMakker ontmoet ik mensen die lijden aan dementie, op psycho-geriatrische afdelingen. Maar ik kan ook, op aanvraag, op bezoek gaan bij mensen met een meervoudige verstandelijke handicap en/ of mensen die moeite hebben met het maken van contact, om welke reden dan ook.

Wat is een miMakker?

Dit is iemand die subtiel, lichtvoetig en bescheiden uitgaat van de reacties van de bewoner. Het is een betrokken persoon die vooral non-verbaal contact maakt om de bewoner te ontmoeten en dan samen iets beleven. Het resultaat kan zijn dat de bewoner diverse momenten van ontspanning, vrolijkheid, herkenning, erkenning en comfort ervaart.
Deze benaderingswijze, de miMakkusmethode ©, ontwikkeld door de Stichting miMakkus, vindt zijn wortels in een mengeling van de clown, de zielzorger, de nar, de geliefde en het maatje en is gebaseerd op rust en respect. De miMakker is volledig gelijkwaardig aan de cliënt, een echt maatje. Zij luistert met haar hart door de vreemde taal van de bewoner heen en spreekt de lichaamstaal. De miMakker en de cliënt zijn ongeremd zichzelf; beide houden zich niet bezig met gewoonten, patronen en protocollen. Voor de miMakker moet niets, voor de cliënt moet niets meer. Dus kunnen ze veel samen: samen verwonderen ze zich, samen laten ze zich verrassen, samen raken ze de draad kwijt en beginnen ze weer aan iets anders en samen beleven ze de zorg…
Vanuit rust en respect stemt de miMakker af om contact te maken, om de ander te ontmoeten, wat ook niets moeten betekent! De miMakker stelt zich vooraf geen doelen, de bewoner heeft de regie.
Een miMakker accepteert ieders werkelijkheid en maakt zijn eigen fantasie tot werkelijkheid. Dit betekent dat er geen noodzaak bestaat om ‘het verhaal’ van de dementerende te weerspreken. De miMakker maakt de werkelijkheid van de mens die lijdt aan dementie tot haar fantasie.
Naar: Gerja Visschers

Waarom een miMakker?

Een miMakker heeft met onder andere zijn rode neus het uiterlijk van een clown. De clown als archetype is verankerd in ons geheugen, vanaf onze vroege herinneringen en vertegenwoordigt als archetype vreugde en verdriet zoals de dokter een medicijnman is die gaat over ziek zijn en beter worden, de pastoor over ’t geestelijk welzijn, schuld en vergeving. Zonder vreugde, zonder de glimlach, de herkenning van plezier in het leven, zonder optimisme kan niemand leven. Daarom is de miMakker/ clown van wezenlijk belang in deze vorm van zorg, waar mensen veelal opgesloten zijn in hun verdriet.
Naar: Gerja Visschers

Welk effect kan een miMakker bereiken?

De miMakkusmethode sluit naadloos aan bij de basisprincipes van de belevingsgerichte zorg en vaak resulteert dit in onder meer alertheid, levendigheid, plezier en ontspanning bij de bewoner. Gebleken is dat contact met een miMakker bijdraagt aan een groter welzijnsbevinden van de cliënt. Dit heeft mede een positieve invloed heeft op het woon- leefklimaat op een afdeling. De sfeer is na een bezoek van de miMakker vaak vrolijker en rustiger. Op dit moment lopen naar al deze aspecten onderzoeken op de universiteiten van Maastricht en Nijmegen.De miMakker werkt zoveel mogelijk vanuit individuele contacten in voornamelijk één op één situaties.
Naar: Gerja Visschers

WIe vormt de doelgroep?

Mogelijke hulpvragen, problemen waarbij betrokkenheid van de miMakker gevraagd kan worden:
De cliënt:
• maakt uit zichzelf geen contact
• vindt geen aansluiting bij gewone activiteiten
• voelt zich vaak onbegrepen
• vertoont onbegrepen gedrag
• is vaak erg onrustig
• is erg dwangmatig
• spreekt een eigen taal
• ontvangt te weinig prikkels
• of is snel overprikkeld (dit lijkt in 1e instantie niet iets voor de miMakker, maar juist haar manier van reageren hierop kan helpen om het juiste benaderingsplan op te stellen)
• communicatie is verstoord
Naar: Gerja Visschers

Hoe werkt een miMakker?

De miMakker denkt in mogelijkheden, mogelijkheden die er zijn in het hier en nu en ze zegt ja tegen de situatie hoe die is:
• contact maken
• bewoner eigen regie laten ervaren
• uitlaatklep bieden
• plezierig moment laten beleven
• cliënt kan zich uiten
• cliënt ervaart zichzelf
• cliënt voelt zich begrepen
• cliënt neemt initiatief
Naar: Gerja Visschers

Consult & training

Wat als mensen door een cognitieve beperking moeilijk(er) contact kunnen maken met hun omgeving? Wat als de taal niet (meer) begrepen wordt? Wat als u al van alles heeft geprobeerd t.a.v. uw partner, kind, vader, moeder, de doelgroep in het zorgcentrum waar u werkt en u weet niet meer hoe nu verder?

Als docent en trainer laat ik me inspireren door wat ik zie, hoor, voel, in het hier en nu. Met een onderzoekende houding en weinig woorden kan ik een aanknopingspunt tot contact vinden. D.m.v. mijn advies kunt u zelf ervaren hoe het is om o.a. rustig in te spelen op de belevingswereld, de emoties en de zintuigelijke reactie van de ander. Dit kan tot wederzijds contact leiden, contact dat bijdraagt aan eigenwaarde, levens- & werkvreugde van desbetreffende mensen. Zowel individueel, als in groepsverband kan ik u een training, o.a. in de vorm van “het Chamaeleon-zintuigenspel” aanbieden. Vraag vrijblijvend naar meer informatie en de tarieven.

D.m.v. het Chamaeleon-Zintuigenspel kun je handvaten aangeboden krijgen met betrekking tot:
• opzoeken van het het niveau van de ander;
• het tempo van jouzelf & de doelgroep;
• contact maken via de zintuigen i.p.v. taal & het logisch denken
• leer je, door zelf te ervaren
• & meer…